• obec Radostín nad Oslavou

    UPOZORNĚNÍ - rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa

    "Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje občany, aby nevstupovali do lesů v majetku p. Marie a Jana Podstatzkých - Lichtenstein v katastrálních územích Starý Telečkov, Pavlov, Znětínek, Zahradiště, Radostín nad Oslavou, Kněževes.

    Lesní porosty v této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku bouřky z 29.10.2017.
    Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu stojících stromů. Vstup do těchto porostů je do 28.2.2018 zakázán. Podrobnosti jsou uvedeny v rozhodnutí, jež je vyvěšeno na úřední desce obce."