• Nepřehlédněte

  Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce

  Oznámení o zveřejnění

  v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sdělujeme, že návrhy dokumentů a schválené dokumenty rozpočtového hospodaření roku jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách

  www.radostinnadoslavou.cz, v menu-Rada a zastupitelstvo a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

   

   

  Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou"

  Projekt "Stavební úpravy ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou"

   

  publicita.pdf

  Projekt "Modernizace tělocvičny ZŠ"

  Projekt "Modernizace tělocvičny ZŠ"

   

  publicita.pdf

  Svazek obcí POOSLAVÍ

  Svazek obcí POOSLAVÍ

  zřídil své webové stránky, na kterých naleznete všechny povinně zveřejňované informace.

   

  Publicita - Protipovodňová opatření

  Projekt "Protipovodňová opatření obce Radostín nad Oslavou"

   

  digitální povodňový plán obce Radostín nad Oslavou

   

  publicita.pdf

  Publicita - Optimalizace energetického hospodaření budovy OÚ

  Projekt "Optimalizace energetického hospodaření budovy OÚ Radostín nad Oslavou"

   

  publicita.pdf

  Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina

  Finanční podpora Kraje Vysočina na rozvoj akceschopnosti SDH Radostín nad Oslavou

   

  Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina.pdf

   

  Publicita

  Projekt "Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou"

   

  publicita.pdf 

  pamětní deska.pdf

   

  Přejete si dostávat novinky obce na Váš email?

  Přejete si dostávat novinky obce na Váš email?

  Přihlašte se pomocí formuláře umístěného v pravém dolním rohu, a o všech aktualitách a prodejích budete informováni.