OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE RADOSTÍN NAD OSLAVOU Č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 pdfObecně závazná vyhláška č.1/2020.pdf

Nahoru