Záměr městyse 5/2021

 pdfZáměr městyse 5/2021.pdf

na pronájem nebytových prostor o velikosti 180 m2 dle přílohy - v budově čp.190 ( vedle pošty) k obchodní činnosti. Prohlídka prostor je možná po dohodě s pracovníky úřadu městyse. Uchazeči mohou podat své nabídky na adresu úřadu městyse v termínu do ukončení lhůty zveřejnění záměru.

Nahoru