Upozornění na skládkování odpadu

V prostoru nad vodojemem platí zákaz jakéhokoli skládkování. Prostor je monitorován kamerovým systémem.

Jakékoli uložení odpadu, byť jen ořezaných větví je považováno za vytváření černé skládky. Větve z jarního prořezání stromů je možné ukládat na sběrném dvoře za benzinovou čerpací stanicí, kde budou průběhu roku seštěpkovány.

Nahoru