Průzkum internetu v domácnostech v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zjišťuje, na co domácnosti využívají internet, zda jsou s ním občané spokojeni a jaké jsou případně jejich představy.

Průzkum se skládá z 15 otázek, které se dají vyplnit do 5 minut. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+).

https://grantthornton.eu/pruzkumint

Nahoru