Kompostér

Úřad městyse oznamuje, že k dispozici jsou kompostéry 1 100 litrové,

jednak pro obyvatelé, kteří si ještě kompostér neodebrali a také je možnost dalšího kompostéru pro nemovitosti, které již kompostér mají, v těchto případech kontaktujte pracovnice úřadu městyse, kde bude vyhotovena darovací smlouva a následně vydán další kompostér.

Nahoru