Vyhlášky a nařízení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

pdfObecná závazná vyhláška č.3/2018.pdf

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.2/2015.pdf

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění .......

OZV č.1/2015.pdf
Nahoru