Knihovna

Od 7.února 2019 se na Vás těší nová knihovnice, Mgr. Alena Pulcová.
Půjčovní doba se přesouvá na čtvrtek ve stejném čase, tedy od 16:30 do 18:30 hodin - poslední páteční půjčování bude 1.února 2019.

Obecní knihovna

Půjčovní doba:

oznamuje, že od středy 13.5.2020 bude otevřena v letním čase od 17:00 do 18:00 hodin.

Dodržování následujících pravidel:

- při vstupu do knihovny si účastník provede dezinfekci rukou

- v prostoru knihovny se bude pohybovat skupinka zákazníků čítající max. 5 osob, dodržující rozestupy 2 m a mající ochrannou roušku.

____________________________________________________________________________________________________

Duben - říjen                 - každou středu od 17.00 do 18.00 hodin

Listopad - březen         - každou středu od 16.30 do 18.30 hodin

 

Obecní knihovna poskytuje literaturu všem generacím v obci. V roce 2018 přišlo celkem 673 návštěvníků, kteří si zapůjčili 1 135 knih. Čtenáři si mohou vybrat z 4 004 knih ze stálého fondu, který se díky Obci Radostín nad Oslavou postupně rozrůstá. Dále je nabídka rozšířena o knihy formou pravidelné výpůjčky z výměnného fondu Knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Za zmínku stojí i možnost tzv. meziknihovní výpůjční služby, kdy lze půjčit žádané tituly také z ostatních knihoven. O tyto dvě posledně jmenované služby je stále větší zájem. Knihovna je také napojena na veřejný internet.

více informací na webových stránkách místní knihovny: www.radostinnadoslavou.knihovna.info

Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna
Obecní knihovna

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru