Včelařství

V neděli 3.4.2022 v 9:00 hodin se bude konat včelařská schůze v hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí.

Součástí schůze je i odborná přednáška pana Ing. Pavla Řehořky na téma Včelí produkty.

Program schůze:

9:00 - zahájení, zhodnocení roku 2021, plány pro rok 2022

9:30 - odborná přednáška

11:30 - zakončení

Všichni včelaři jsou srdečně zváni.

ZO včelařů VM upozorňuje

Upozorňujeme včelaře, aby odevzdali žádost o dotace na zazimování včelstev. Je nutné vyplnit tiskopis – dotační program 1.D (fyzická osoba) povinný je údaj parcelního čísla, kde se včelstva nachází a statický výkaz o včelařství. Tiskopis odevzdejte nejpozději do 12. září 2018 paní Janě Lacinové čp.270. Uvedené tiskopisy se nachází v časopise včelařství, srpnové číslo 2018. Dále každý včelař musí poslat do centrální evidence do Hradíšťka pod Medníkem stav včelstev k 1.9.2018. Kdo nepošle, ztrácí nárok na dotaci.

ZO včelařů VM nabízí včelařům a 1 členu rodiny zájezd do Olomouce na XXI. konferenci zlepšovatelů a vynálezců spojenou s mezinárodní výstavou. Termín zájezdu je 20.10.2018. Zájemci ať se hlásí u paní Jany Lacinové.

 

Včelařství v naší obci

vcelariRadostínští včelaři jsou členy Základní organizace ve Velkém Meziříčí. Včelařský spolek pro Velké Meziříčí a okolí byl založen 16. srpna 1903. Od té doby se začala konat dílčí shromáždění v jednotlivých obcích. V Radostíně to bylo již v prvé polovině roku 1904.

Naše ZO zajišťuje každoročně schůzi ve Velkém Meziříčí v Hasičské zbrojnici. Tato schůze bývá dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Většinou je spojená s odbornou přednáškou, která bývá velmi zajímavá. Mimo to ZO každoročně pořádá zájezd na výstavu (např. do Lysé nad Labem, na mezinárodní výstavu do Bratislavy, Ostravy apod.). Byl uspořádán také zájezd na včelařskou pouť na Hostýn, kde jsme se zúčastnili mše svaté. Obvyklé bývají i zájezdy ke včelařům – profesionálům nebo k uznávaným odborníkům. O tyto zájezdy je velký zájem. Z dalších aktivit je to například zajištění léčení včelstev na varoázu, sběr vzorků měli, vyřizování dotací na včelstva atd.

V současné době je v Radostíně nad Oslavou 13 včelařů a celkem 54 včelstev. Na předposledním setkání ve Velkém Meziříčí jsme dostali pochvalu, že včelařů i včelstev u nás přibývá.

Nahoru