Společenská komise

Společenská komise

skolkaSpolečenská komise – dříve Sbor pro občanské záležitosti – pracuje v našem městysi od počátku 60. let. V současné době má 5 členů, jejichž náplní práce je koordinace a organizaci jednotlivých akcí, fotodokumentace těchto aktivit, nacvičování a hudební doprovázení programů a popřípadě kulturní programy s žáky naší školy.

Naše komise pravidelně vítá nové občánky nejen našeho městyse a osady, ale i sousedních obcí (Krásněves, Pavlov, Zadní Zhořec, Znětínek). Koncem června tradičně pořádáme slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy, kterého se účastní třídní učitelé, zástupce městysee a vedení školy. V obřadní síni úřadu městyse se v červnu loučí děti s mateřskou školou, které poté 1. září slavnostně přivítáme do první třídy.

Nahoru