Kronika městyse

Pamětní kniha městyse Radostína byla založena nařízením vlády Československé republiky (zákon ze dne 30. ledna 1920, prováděcí nařízení ze dne 9. června 1921, sb.z. a n.čís.211). V současné době píše kroniku Bc. Jana Karásková.

Kroniku začíná přehledem počasí, pokračuje záležitostmi úřadu městyse a dalšími událostmi a zajímavostmi v městysi. Dále si všímá nejdůležitějších událostí v základní škole, v akciové společnosti Zeras a ve spolcích. Uvádí také přehled kulturních akcí v našem městysi. Na závěr připojuje významné události v republice a ve světě.

Nahoru