Současnost

Struktura a počet obyvatel

Před rokem 1618 bylo v obvodu Radostína 38 domů a 13 domků, v roce 1679 zde zůstalo následkem třicetileté války 10 pustých gruntů. V roce 1869 měla obec 108 domů a 768 obyvatel. V roce 1930 sice 121 domů, ale jen 565 obyvatel, ale od té doby počet převážně stoupal. Nyní má Radostín n.Osl. 235 obydlených domů a 950 obyvatel. V Zahradišti je dnes 8 domů, ve kterých žije zhruba 28 obyvatel. Je to pravděpodobně nejmenší počet lidí za celou existenci osady. Například v roce 1868 jich tu žilo 60 a v roce 1921 dokonce 85. Věkový průměr Radostína n.Osl. a Zahradiště je 38 let.

Charakter zástavby

pohled na_kostelDominantou Radostína je kostel se starým hřbitovem obezděným zídkou, nacházející se uprostřed obce. V jeho blízkosti stojí jednopatrová budova původní obecné, později mateřské školy (v současné době se v přízemí nachází restaurace Obecná škola a v 1.patře využívá prostory Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi) a budova obecního úřadu z roku 1979 postavená v moderním duchu té doby. Z náměstí vybíhají čtyři hlavní ulice směr Pavlov, Zahradiště, Ostrov n.Osl.a Kněževes, malá slepá ulička, ve které kdysi stávala radnice, a ulice do „Dolního konce“. V 50. a 60. letech zde byly vystavěny domky v ulici „Za Humny“. Dalším stavebním obvodem je obvod „Za Farským rybníkem“, tvořený většinou řadovými domky, a nejnovějším rozestavěným je obvod „Na Záhonech“, který navazuje na domky „Za Humny“.

Číst více...

Dopravní obslužnost

Městys i osada mají dobré autobusové spojení. Železniční zastávka je v Ostrově nad Oslavou a je od Radostína vzdálená 4 km.

Pracovní příležitosti

V Radostíně zaměstnává hodně obyvatel zemědělský podnik Zeras a.s. V devadesátých letech zde vyrostla skupina podnikatelů a řemeslníků, mnozí z nich mají své další zaměstnance i z řad místních lidí. Další pracovní příležitosti poskytují města Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí, obě vzdálená asi 15 km od Radostína n.Osl. Někteří lidé ze Zahradiště pracují v lesním a rybničním hospodářství, přímo v osadě je budova Polesí a přilehlá hájenka.

Převažující ráz krajiny

rybnikRadostín nad Oslavou leží v nadmořské výšce 524 m v mírně zvlněné krajině, do níž v 50. letech negativně zasáhla kolektivizace obce. Přesto je krajina kolem ní stále ještě pestrá. Městys obklopují stráně a pole, na obzoru zakončená lesy. Údolími protékají potoky, na nichž bylo v minulosti vytvořeno mnoho rybníků. Největším vodním tokem je zde řeka Oslava (dříve Radostínka), podle níž dostala obec Radostín v roce 1960 svůj nový přívlastek. Osada Zahradiště se nachází 3 km jihozápadně od městyse Radostín nad Oslavou. Je ze tří stran obklopena lesy, ze čtvrté polem, a protéká jí Zahradišťský potok, na kterém je soustava rybníků.

Spádová oblast

Městys ( dříve obec) i osada má výhodnou polohu mezi dvěma městy, dnešním okresním Žďárem nad Sázavou a dřívějším okresním Velkým Meziříčím. Dříve byla obcí střediskovou, ale i dnes poskytuje služby pro obce Kněževes, Krásněves, Pavlov, Znětínek. a Ostrov nad Oslavou, jejichž obyvatelé využívají úplnou základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko, poštu, farní úřad, kostel i hřbitov.

Znak městyse

znakRadostínský znak vznikl zřejmě z pečeti s erbem vrchnosti, pánů z Lomnice, kteří panství vlastnili v letech 1390-1404 a 1477–1529. Měli ve svém erbu černé křídlo na stříbrném štítě. Po nich přijal Radostín sedm orlích per ve sponě, které připomínaly křídlo. Radostínský znak má tedy ve žluté obloukové sponě křídlo ze sedmi černých vějířovitě rozložených orlích per a to na bílém štítě. Byl používán ještě na razítku z období první republiky. Do jeho opisu vložila tehdejší obec podle nejstarší pečeti letopočet 1618.

Stav občanské vybavenosti

cp44Městys má ve vlastnictví budovu úřadu městyse, která byla před deseti lety zrekonstruována. Na místo rovné střechy jsme postavili nástavbu čtyř bytů s klasickou sedlovou střechou. V této budově se nachází obřadní síň, matrika, kadeřnictví, zasedací místnost pro pořádání schůzí atd.

Číst více...

Nahoru