Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace

1. Název

Městys Radostín nad Oslavou

2. Důvod a způsob založení

Obec Radostín nad Oslavou (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Podle zák. č. 314/2002:
- obec s pověřenou státní správou (matrika)

Zodpovídá: Antonín Váša
Vytvořeno / změněno: 22.10.2003 / 22.10.2003

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
oficiální
Městys Radostín nad Oslavou
Radostín nad Oslavou čp. 223
59444 Radostín nad Oslavou
(pravé vstupní dveře - úřad se nachází v přízemí domu)

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
oficiální
Úřad Městyse Radostín nad Oslavou
Radostín nad Oslavou čp. 223
59444 Radostín nad Oslavou
(pravé vstupní dveře - úřad se nachází v přízemí domu)

4.3 Úřední hodiny

Pondělí         7:00 - 15:30        

Úterý            7:00 - 15:30          

Středa          7:00 - 15:30          

Čtvrtek         7:00 - 15:30          

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 566 670 221
mobil: 724 076 465 (kontakt na starostu)

4.5 Čísla faxu
fax: 566 670 110

4.6 Adresa internetové stránky
oficiální: http://www.radostinnadoslavou.cz

4.7 Adresa e-podatelny
podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy
oficiální: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
neoficiální: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 159437319, kód banky: 0300

6. IČ

00295248

7. DIČ

CZ00295248

Nahoru