Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Radostín nad Oslavou zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce - na budově úřadu městyse
 • na internetové úřední desce
 • informace lze dále získat v kanceláři  úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Úřadě městyse v Radostíně nad Oslavou v úředních dnech a v úředních hodinách:
 • telefonicky na tel. č.: +420 566 670 221

Písemně

 • na adrese: Radostín nad Oslavou čp. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou

Elektronickou poštou

 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. č.106/1999 Sb.
 • zák. č.439/2004, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 110/2019 Sb.

Zodpovídá: Antonín Váša
Vytvořeno / změněno: 22.10.2003 / 22.10.2003

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Radostín nad Oslavou čp. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Číst více...

11. Opravné prostředky

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Nahoru