Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2006

Dle ustanovení §18, zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinný subjekt Obecní úřad Radostín nad Oslavou zveřejňuje výroční zprávu poskytování informací za rok 2006

a. Počet podaných žádostí o informace 0
b. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

V Radostíně nad Oslavou 8.1.2007

Vyvěšeno dne 8.1. 2007

Za OÚ : Fabík Josef
starosta

Výroční zpráva za rok 2005

Dle ustanovení §18, zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,   povinný subjekt Obecní úřad Radostín nad Oslavou zveřejňuje výroční zprávu poskytování informací za rok 2005

a. Počet podaných žádostí o informace 4
b. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

V Radostíně nad Oslavou 10.1.2006

Vyvěšeno dne 10.1. 2006

Za OÚ : Fabík Josef
starosta

Výroční zpráva za rok 2004

Dle ustanovení §18, zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,   povinný subjekt Obecní úřad Radostín nad Oslavou zveřejňuje výroční zprávu poskytování informací za rok 2004

a. Počet podaných žádostí o informace 1
b. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

V Radostíně nad Oslavou 3.1.2005

Vyvěšeno dne 3.1. 2005

Za OÚ : Fabík Josef
starosta

Výroční zpráva za rok 2003

Dle ustanovení §18, zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinný subjekt Obecní úřad Radostín nad Oslavou zveřejňuje výroční zprávu poskytování informací za rok 2003

a. Počet podaných žádostí o informace 5
b. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

V Radostíně nad Oslavou 13.1.2004

Vyvěšeno dne 13.1. 2004

Za OÚ : Fabík Josef
starosta

Výroční zpráva za rok 2002

Dle ustanovení §18, zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,   povinný subjekt Obecní úřad Radostín nad Oslavou zveřejňuje výroční zprávu poskytování informací za rok 2002

a. Počet podaných žádostí o informace 3
b. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

V Radostíně nad Oslavou 16.1.2003

Vyvěšeno dne 16.1. 2003

Za OÚ : Fabík Josef
starosta

Nahoru