Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2009

Dle ustanovení §18, zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinný subjekt Obecní úřad Radostín nad Oslavou zveřejňuje výroční zprávu poskytování informací za rok 200

a. Počet podaných žádostí o informace 4
b. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
c. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

V Radostíně nad Oslavou 16.2.2010

Vyvěšeno dne 16.2.2010

Za OÚ : Fabík Josef
starosta

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2007

Dle ustanovení §18, zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinný subjekt Obecní úřad Radostín nad Oslavou zveřejňuje výroční zprávu poskytování informací za rok 2007

a. Počet podaných žádostí o informace 0
b. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
d. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

V Radostíně nad Oslavou 4.1.2008

Vyvěšeno dne 4.1. 2008

Za OÚ : Fabík Josef
starosta

Nahoru