Oznámení otce Pavla Habrovce

Minulý týden jsem v ohláškách neuváděl čas slavení bohoslužeb, protože jsem chtěl zdůraznit, že jsou v této době slaveny soukromě.

Tento týden čas bohoslužeb v ohláškách uvádím proto, abyste se mohli v tuto dobu duchovně připojit. Jsou slaveny v obvyklou dobu. Pro svátost smíření jsem přítomen ve zpovědnici půl hodiny před každou mší svatou. Dbejte ale, prosím, zvýšených hygienických opatření, dodržujte předepsané rozestupy a přicházejte s rouškou.

Každý den Vám žehnám Nejsvětější Svátostí a posílám požehnání po modlitbě Anděl Páně 3x denně. Čtvrteční mše svatá budu slavit s prosbou za Vás všechny, kteří pomáháte druhým v této náročné době, a za ukončení pandemie.

Vláda naší republiky nám duchovním dovoluje individuální návštěvy za účelem duchovní služby. Kdo byste měl zájem, jsem ochotný Vás na požádání navštívit. Můžete také přijít osobně na faru, případně mě kontaktovat přes telefon nebo e-mail.

Otec biskup Vojtěch nás vyzývá ke společné modlitbě růžence v rodinách každý den ve 20.00 hodin. Proto v 19.55 hodin zazní zvony, které nám ji připomenou.

Nahoru