Kompostéry

komposterkomposter 1

Úřad Městyse Radostín nad Oslavou oznamuje, že  za přispění finančních prostředků  z Operačního programu životního prostředí č.11531: projektu Předcházení vzniku odpadů v městysi Radostín nad Oslavou a Zahradišti (CZ.05.3.29/0.0/19_122/0012944)  byly pořízeny 1 100 l kompostéry sloužící ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu z domácností. Pro občany, kteří si kompostéry nevyzvedli budou vydávány v sobotu 17.7. a následující sobotu 24.7.2021 od 10:00 do 11:00 hodin v garážích úřadu městyse zdarma po podpisu darovací smlouvy.

 

Nahoru