Štědrodenní koledování

v Radostíně nad Oslavou ve 12:00 hodin u vánočního stromu.

koledování

Nahoru