Smlouvy

Smlouva o dílo č.07/15 - "Stavební úpravy byt 2.NP, čp.223, Radostín nad Oslavou"

ATIKA - LYSÝ,s.r.o. Velké Meziříčí  radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE UZAVŘENÉ V ROCE 2016

Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou  radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

Sbor dobrovolných hasičů Radostín nad Oslavou  radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

TJ Sokol Radostín nad Oslavou  radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou  radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

Myslivecké sdružení Radostín nad Oslavou  radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou  radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v roce 2015

Český zahrádkářský svaz Radostín nad Oslavou  radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

Nahoru