Smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany

Obec Kněževes - radostinnadoslavou.cz 2018 - smlouva.pdf

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE UZAVŘENÉ V ROCE 2018

Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou- smlouva.pdf

Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou - smlouva.pdf

TJ Sokol Radostín nad Oslavou, z.s. - smlouva.pdf

Sbor dobrovolných hasičů Radostín nad Oslavou - smlouva.pdf

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Radostín nad Oslavou - smlouva 1.pdf

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Radostín nad Oslavou - pdfsmlouva 2.pdf

SPL Radostín nad Oslavou, z.s. - smlouva.pdf

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou - smlouva.pdf

SDH Radostín nad Oslavou - pdfsmlouva.pdf

Sdružení přátel ledu - pdfsmlouva.pdf

MS Radostín nad Oslavou a Znětínek - pdfsmlouva.pdf

 


Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy

E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

Smlouva o dílo - kompletní výroba nábytku do kanceláře účetní OÚ

Josef Poul - Truhlářství, Radostín nad Oslavou radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

Veřejnoprávní smlouva č.SÚ/MK/1 - místní komunikace

Město Žďár nad Sázavou radostinnadoslavou.cz smlouva.pdf

Nahoru