OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 pdfObecně závazná vyhláška č.3/2019.pdf

Nahoru