INFORMACE O VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.

pdfStanovení počtu členů okrskové volební komise - vyvěšeno 8. 4. 2024

pdfJmenování zapisovatele okrskové volební komise - vyvěšeno 18. 4. 2024

pdfStanovení počtu volebních okrsků - vyvěšeno 18. 4. 2024

pdfInformace pro voliče, který změní trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna do 7. července 2024

pdfOznámení o době a místě konání voleb - vyvěšeno 13. 5. 2024

pdfPozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů...

Nahoru