KÚ Kraje Vysočina - Veřejná vyhláška

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č.10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

pdfVeřejná vyhláška

Nahoru