Aktuality

OÚ Radostín nad Oslavou

Obecní úřad žádá občany, kteří potřebují na úřadě vyřídit nutné záležitosti, aby kontaktovali pracovníky úřadu prvně telefonicky na čísle 566 670 221, aby již požadovaný dokument byl připraven a tím aby se doba osobní návštěvy úřadu zkrátila na co nejkratší dobu.

MUDr. Vojtěch Klimecký

oznamuje, že poradna pro malé děti bude v úterý a ve čtvrtek dopoledne od 8,00 do 11,00 hodin.
Ordinace pro nemocné bude v tyto dny od 13,00 do 15,00 hodin.
Stále platí nutnost objednávat se jak na kontrolu či vyšetření.

Číst více...

Dezinfekce

Občané, kteří budou mít zájem o další dezinfekční prostředek, ať se ozvou pracovníkům OÚ na 566 670 221 nebo na tel.č: 724 076 465.

Oznámení otce Pavla Habrovce

Minulý týden jsem v ohláškách neuváděl čas slavení bohoslužeb, protože jsem chtěl zdůraznit, že jsou v této době slaveny soukromě.

Číst více...

HZS Kraje Vysočina

prosí občany, aby pokud možno omezili pálení klestí ve svých lesích.
HZS Kraje Vysočina se v posledních týdnech hromadí výjezdy k pálení klestí po sanaci kůrovcové kalamity. Tyto zbytečné výjezdy komplikují dnes již tak složitou práci hasičů.
Doporučujeme klestí posbírat na hromady v pruzích po obvodu holiny (záleží na velikosti plochy). S konkrétními dotazy se obracejte na svého odborného lesního hospodáře.

Nahoru