Aktuality

Upozornění na skládkování odpadu

V prostoru nad vodojemem platí zákaz jakéhokoli skládkování. Prostor je monitorován kamerovým systémem.

Číst více...

Oznámení Městského úřadu Žďár nad Sázavou

V pátek 29. června 2018 bude provozní doba pracoviště občanských průkazů a cestovních pasů Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou zkrácena do 13:30. Po této době nebude možné z technických důvodů přijímat nové žádosti ani vydávat vyrobené doklady. Provoz bude zahájen opět  již v pondělí 2. července.

Důvodem je celostátní instalace  verzí programových aplikací související s přechodem na novou úpravu příjmu a vydávání dokladů od 1. července 2018.

Informace o nových podmínkách příjmu a vydání občanského průkazu a cestovního pasu najdou občané na webových stránkách města:

https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/potrebuji-vyridit/obcansky-prukaz

radostinnadoslavou.cz leták.pdf

https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/potrebuji-vyridit/cestovni-pas

radostinnadoslavou.cz leták.pdf

 

 

UPOZORŇUJEME OBČANY,

že v prostoru nad vodojemem je zakázáno ukládat jakýkoliv odpad!

Jedná se o zemědělský pozemek a tudíž jakékoli uložení odpadu, byť jen ořezaných větví ze stromů je považováno za černou skládku!!! Podle § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, lze za uložení černé skládky uložit pokutu 50.000,-Kč! Dále upozorňujeme občany, že prostor je monitorován záznamovým zařízením.

Ořezané větvě ze stromů je možné bezplatně ukládat na sběrném místě za benzínkou, kde budou zeštěpkovány.

 

radostinnadoslavou.cz Upozornění.pdf

FOTOGRAFIE z historie obce

např. bývalého Židovského a Farského rybníka, stavebních akcí.., jsou vystaveny ke shlédnutí na Obecním úřadě v Radostíně n.Osl. v zasedací místnosti.

Nahoru