Aktuality

Prodej Almanachu

Kdo má zájem o Almanach vydaný k 80. výročí založení školy, může si jej zakoupit v kanceláři školy nebo na OÚ v Radostíně nad Oslavou . Cena 100 Kč.

Almanach obsahuje historii školy, fotografie, seznamy učitelů a žáků od roku 1939 do současnosti.

Oznámení MěÚ Žďár nad Sázavou - Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje

index

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vložka s výměníkem), je povinen dle § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 31. prosince 2016. Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě).

Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Doklad o provedení kontroly vystavený odborně způsobilou osobou je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 20.000 Kč. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se nesplněním povinnosti dopouští správního deliktu, za který se uloží pokuta do 50.000 Kč.

 

Více informací poskytne Ing. Kubálková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 566 688 345

 

Cestopisná přednáška na téma "Izrael" 1.května 2016 v restauraci Obecná škola

radostinnadoslavou.cz pozvánka.pdf
Nahoru