Harmonikáři

Harmonikáři

vystoupeniSami se aktivně zúčastňují setkání harmonikářů, pořádaných v okolních i vzdálenějších obcích (v budoucnu by rádi uspořádali takové setkání přímo v naší obci), kde slaví úspěchy a tím reprezentují sebe i naši obec.

Před pár lety se dalo dohromady několik nadšenců, hudebníků – harmonikářů, kteří ve svém volném čase zkouší a nacvičují. Svojí hudbou zpříjemňují různé kulturní a společenské akce, jako je například „Setkání důchodců“ pořádané obcí.

Nahoru