SDH

Sdružení dobrovolných hasičů

hasici1Z důvodu několika velkých požárů v Radostíně nad Oslavou byl v roce 1893 založen místní hasičský sbor. V součastné době má 111 členů, je složen ze 75 mužů, 19 žen a 17 mladých hasičů. Místní jednotka je zařazena do kategorie JPO III.

Hlavní činností sboru je údržba hasičské techniky, kterou tvoří v současnosti cisternová automobilová stříkačka CAS 25 RTHP, automobilová stříkačka IFA 50WL AS 16 a další technika sloužící k zásahové činnosti jednotky. Sbor dobrovolných hasičů dále zajišťuje společenské aktivity v městysi, kterými jsou např. masopustní průvod městysem, stavění máje, dětský den, dětský karneval, pořádání hudebních akcí v kulturním domě a na hasičském cvičišti.

vitezoveZačátkem jara se členové sboru připravují na hasičské soutěže pravidelnými tréninky. Soutěží se v kategoriích: muži a mladí hasiči. Muži se zúčastňují soutěží v požárním sportu ve Žďárské lize. V roce 2010 se soutěžní družstvo mužů umístilo na 17 místě. V okrskové soutěži uspořádané v Zadním Zhořci obsadili 1. místo, ze kterého postoupili do okresního kola, kde se umístili na 4. místě. Pro větší počet členů mladých hasičů jsou utvořeny dva týmy A a B. Ty se pravidelně zúčastňují Regional capu mládeže, jarního a podzimního kola hry Plamen. Největším úspěchem bylo jejich vítězství v Regional capu mládeže za rok 2010 a vytvoření nejlepšího času v provedení požárního útoku. Za tento nejlepší čas byli oceněni na březnovém shromáždění starostů SDH v Novém Městě na Moravě putovním pohárem.

V roce 2010 členové sboru svépomocí zrekonstruovali hasičskou zbrojnici, při které se vybudovala nová zasedací místnost a opravila stará část hasičské zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů úzce spolupracuje s úřadem městyse a pomáhá při řešení obecní problematiky.

Oficiální webové stránky SDH

www.sdhradostinnadoslavou.cz

Akce SDH - odkaz na fotogalerii

Nahoru