MŠ a ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

Adresa školy: 594 44 Radostín nad Oslavou 136
Ředitel školy: Mgr. Jan Hladík
Zástupce ředitele: Mgr. Eva Prudková
Telefon: +420 566 670 211
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.skolaradostinno.cz

Foto škola_Radostín-cropZákladní škola a mateřská škola Radostín nad Oslavou poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. třídy. Navštěvuje ji nyní 250 žáků, a to jak z naší obce a osady tak i z okolních přilehlých obcí (Kněževse, Krásněvse, Pavlova, Znětínku, Zadního Zhořce, Záseky a Ostrova nad oslavou).

Do komplexu areálu základní školy se podařilo zakomponovat a přesunout mateřskou školu se dvěma moderními třídami, jejichž kapacita 55 dětí poskytuje rodičům umístění dětí při jejich odchodu za prací v tomtéž areálu s jejich staršími sourozenci.

Nad rámec výuky se škola snaží rozvíjet u dětí dovednosti a zájem o činnosti, které nejsou předmětem klasifikace. Naše škola nabízí dětem mnoho kroužků, soutěží a besed.V nabídce jsou sportovní hry, angličtina, počítače, výtvarný i rybářský kroužek, zájem je i o taneční, dramatický a pěvecký kroužek. Pracovnice školní družiny připravují mnoho akcí a soutěží pro mladší žáky – Miss družina, spaní s pohádkou, vycházky do okolí, výlety do sousedních vesnic a měst aj. Mimo to má škola velmi dobré zkušenosti s celoškolními projekty, při nichž spolupracují žáci různých tříd na řešení témat běžného života.

Každoročně se mohou žáci účastnit soutěží a olympiád nejen sportovního, ale i naučného charakteru. Jsme rádi, že naši žáci dosahují v těchto soutěžích trvale dobrých výsledků.Pořádáme i školní soutěže: recitační a pěveckou soutěž pro žáky „Superstar", dále turnaje ve vybíjené, florbalu, stolním tenise a šachový turnaj.

Nabízíme dětem také různé semináře a přednášky, například: první pomoc ve spolupráci se záchrannou službou ve Velkém Meziříčí nebo výchovné programy pracovníků Spektra, kteří se zabývají problémy dětí.

Koncem školního roku slavíme Den dětí, pořádáme besídky pro rodiče na I. stupni, jezdíme na výlety a exkurze.Samozřejmostí jsou návštěvy ekologického střediska Chaloupky ve Velkém Meziříčí, dopravního hřiště, Muzea knihy a Zelené Hory, podniku Žďas, Festivalu vzdělávání a Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou, Planetária a Technického muzea v Brně, jaderné elektrárny v Dukovanech.

zs-intrier

Máme zájem na tom, aby děti alespoň jedenkrát shlédly kvalitní divadelní představení.Navštěvují proto Horácké divadlo v Jihlavě, divadlo Polárka a Mahenovo v Brně.Letos v květnu připravujeme vystoupení žáků I. stupně pro veřejnost a hlavně pro maminky v kulturním domě.Naše škola se snaží zajistit žákům pestrý program, aby si každý mohl vybrat, co má rád a co je mu blízké.

Školní kuchyně

Zrekonstruovanou školní kuchyni využívají nejen žáci a školní personál, ale i řada občanů městyse.

 

Nahoru